تگ های کدنویسی رزبلاگ  

فهرست

تگ های رزبلاگ

مرجع تگ های مورد استفاده در کد نویسی قالب رزبلاگ
پس از طراحی و کدنویسی قالب به HTML میبایست ، تگ ها و کدهای مخصوص به سیستم رزبلاگ را وارد کنید که رزبلاگ متوجه بشه قالب باید چکاری انجام بده

تگ های رزبلاگ: تگ های رزبلاگ شامل 2 بخش میباشد.
Block: تگ بلوک
Loop: تگ چرخه

تگ های رزبلاگ به شکل های <RB:BlockNAME_Block> و <RB:BlockNAME_Loop> شروع شده و به صورت </RB:BlockNAME_Loop> و </RB:BlockNAME_Block> بسته خواهند شد.
توجه داشته باشید که نام تگ ها بجای BlockNAME قرار خواهد گرفت

کدهای رزبلاگ : کدهای رزبلاگ ، عبارتهایی هستند که ب استفاده از آنه می توانید به مقادیر ، محتویات و اطلاعات مختلف وبلاگ خود دسترسی داشته باشید .
کد های رزبلاگ به شکل [RB:CODENAME]استفاده می شوند که در آنه به جای CODENAME نام کد قرار می گیرد .
به طور مثال کد [RB:Blog_Title]حاوی عنوان وبلاگ می باشد.

الف - کدهای عمومی : کدهایی هستند که آنه ر می توانید در هر کجای قالب وبلاگ خود استفاده نمایید .
این کدها همواره دارای مقادیر و محتویات عمومی و مورد نیاز شما در وبلاگتان هستند. مانند [RB:Blog_Url] که به معنای آدرس وب می باشد.

ب - کدهای خاص : این کده ر فقط باید در بلاک مربوطه به آن ها استفاده کرد . این کد ها در خارج از بلاک مربوطه دارای ارزش و مقدار نیستند.
مانند کد [Post_Title] حاوی عنوان مطلب ارسالی است ، فقط در بلاک <ROZBLOG> قابل استفاده می باشد.

بلاک چیست ؟ بلاک (Block) ، محدوده ای از کد ها و تگ های مرتبط با موضوع آن بلاک می باشد . به غیر از کدهای عمومی که در بال توضیح داده شده ، سایر کد ها و تگ های قالب ، باید در محدوده بلاک مربوطه باشند . هر بلاک به شکل <RB:BlockNAME_Block> آغاز و به شکل </RB:BlockNAME_Block> بسته می شود. که در آن BlockNAME نام بلاک مربوطه است.
به طور مثال بلاک پیوندهای روزانه با <RB:Link_Daily_Block> آغاز و با </RB:Link_Daily_lock> بسته می شود. و کد هایی همچون [RB:linkdaily_text] و [RB:linkdaily_href]که مربوط به عنوان و لینک پیوند روزانه می باشد ، در محدوده بلاک مورد نظر باید قرار داشته باشد. همانگونه که پیشتر نیز گفته شد ، تنها کدهای عمومی نیازی به بلاک ندارند.

چرخه چیست ؟ چرخه (Loop) ، محدوده ای از یک بلاک است که تعداد تگ ها و کدهای آن محدوده به طور متناوب در داخل بلاک تکرار می شوند .
به طور مثال در بلاک پیوند های روزانه ، برای نمایش چندین پیوند روزانه در داخل بلاک ، نیاز به یک چرخه می باشد.
چرخه ها به شکل <RB:BlockName_Loop> آغاز و به شکل </RB:BlockNname_Loop> بسته می شود.
مثلاً در مورد پیوندهای روزانه این چرخه به شکل <RB:Linkdaily_Loop> آغاز و با </RB:Link_Daily_Loop> بسته می شود.